Skip to content
Palvelut Teollisuuden sähkötyöt Energiayhtiöt Uusiutuva energia Kiinteistöt Tuotteet Sähköasemat Teollisuuden sähkötyöt Energiayhtiöt Uusiutuva energia Referenssit Liity meihin! Uutiset Sertifikaatit Ota yhteyttä Tietoa NEPowerista

CASE: 110/33 kV sähköasema, Pohjois-Pohjanmaa, Suomi

Palvelut sähköyhtiöille Tuotteet sähköyhtiöille

Nordic Electro Power oli mukana Pohjois-Pohjanmaalle rakennetun uuden sähköaseman toteuttamisessa. Työnkuvaamme kuuluivat sähköaseman ensiö- ja toisioasennukset. Toimintatapamme mukaan pyrimme hoitamaan urakan työt ja lisätyöt mahdollisimman sujuvasti ja mutkattomasti. Hyvä yhteistyö ja toimiva kommunikaatio asiakkaan projektipäällikön kanssa mahdollisti sen, että asioiden sopiminen onnistui helposti tässä projektissa.

Kiitosta kustannustehokkaista ratkaisuista

Tapamme pyrkiä löytämään mahdollisimman kustannustehokas ja asiakkaan kilpailukykyä parantava ratkaisu sai asiakkaalta kiitosta:

”Nordic Electro Powerilla oli esittää erilaisia toteutusvaihtoehtoja jo neuvotteluvaiheessa. Näin luodaan kustannussäästöjä ja parannetaan kilpailukykyä – molemmat hyötyvät hyviä käytäntöjä jakamalla. Lisäksi heillä on terve itsetunto suhteessa omiin suorituksiin – liikaa ei kehuta, mutta reilusti kerrotaan, kuinka hyvin asioissa on onnistuttu. Näin kerätään luottamusta.” – ABB

Henkilökuntamme osaamista ja tekemisen otetta kuvailtiin positiivisin sanoin, ja myös yrityksemme ilmapiiri ja asenne saivat kehuja.

”Nordic Electro Power on varsin nuori yritys, mutta henkilökunta on osaavaa ja vastuuntuntoista. Heillä on sopiva ketteryys ja asennoituminen uusia projekteja ja niiden muuttuvia vaatimuksia kohtaan.” – ABB

Sujuva puheyhteys ja asioiden hoitaminen sovitusti

Arvomme siitä, että jokainen työntekijä saa keskittyä omiin vahvuuksiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa näkyy suoraan tavassamme työskennellä kentällä. Motivaatio tekemiseen ja vastuun ottaminen on erilaista, kun työtä tehdään aidosta kiinnostuksesta alaa ja työtehtäviä kohtaan.

”Nordic Electro Powerin henkilökunta on avointa ja tunnollista. He toteuttivat asennukset itsenäisesti ja olivat yhteydessä, kun heillä oli kysyttävää tai muuten kerrottavaa. Sujuva vuoropuhelu on avainasia muutoksiin sopeutumisessa ja ongelmien ratkaisemisessa. Tällä työmaalla puheyhteys Nordic Electro Powerin henkilöstön ja meidän projektipäällikön välillä toimi hyvin.” – ABB

Meille on tärkeää tehdä työmme niin, ettei perästä tule sanomista: ammattiylpeydellä, kustannustehokkaasti ja aikataulussa. Tässäkin projektissa nämä arvot välittyivät hyvin asiakkaalle.

”Nordic Electro Powerin kanssa toimiminen oli sujuvaa ja avointa: sovituista asioista pidettiin kiinni ja työt tehtiin sovittujen aikataulujen puitteissa. Suosittelen!” – ABB

Jaa