Skip to content
Tjänster Industrier Energibolag Förnybar energi Fastigheter Produkter Elstationer Industrier Energibolag Förnybar energi Referenser Jobba hos oss Nyheter Certifieringar Kontakta oss Om NEPower

CASE: Gemensamt sjukhus för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Fastigheter Industrier Nyheter

Nordic Electro Power deltog i ett stort byggprojekt för Helsingfors stad, där ett nytt gemensamt sjukhus för Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt byggs i Laakso.

På våren levererade vi ett el utrymme för Laakso sjukhus.

Våra kompakta modulära el utrymmen tillverkas individuellt enligt varje kunds behov. De är en utmärkt
lösning med övervaknings- och kontrollfunktioner som möjliggör fjärrstyrning och smidig integrering av transformatorstationen i SCADA-systemet.

El utrymmen i separata byggnader gör det möjligt för nätägaren att komma åt driftskritiska områden utan att behöva ha tillgång till andra byggnader.

Ett komplett paket från ett och samma ställe

Nordic Electro Power valdes ut som operatör genom en offentlig upphandling.

Våra tjänster för industriella elarbeten och produkter omfattar hela produktlivscykeln, från konstruktion till installation, driftsättning och underhåll. De tekniska krav och planer som definierades i Helsingfors stads upphandlingsprogram genomfördes på ett heltäckande sätt, med hänsyn till kundens förändrade behov under projektets gång.

El utrymmet är helt monterat i våra lokaler, vilket minskar installationstiden och kostnaderna.

”Vi fick verkligen allt vi behövde. Till och med en tilläggsbeställning av en högspänningscell under projektets gång gick smidigt. Den slutliga elinstallationen var skräddarsydd för oss. Naturligtvis specificerades också mycket i planerna om hur el utrymmet skulle se ut. Priserna var också rätt, och det fanns ingen känsla av att vad man betalade här för, säger Jari Kiuru från Helsingfors stad.

Att svara på kundernas behov och tillhandahålla en kundorienterad tjänst

Att lyssna på kundernas önskemål och tillhandahålla kundorienterad service betonar vår förmåga att erbjuda tjänster och produkter som är skräddarsydda efter kundens önskemål och behov, utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.

”Som kund, erfaren elinstallatör och verksamhetschef kunde jag också presentera mina egna tekniska lösningar. Kommunikationen var enkel och vi kom snabbt till sakfrågorna. Vid behov kunde vi ta upp våra egna frågor, önskemål och farhågor och få snabbt svar.”

”Leverantören är naturligtvis ansvarig för säkerheten, men när det gäller transport och installation, allting beaktades och inga incidenter inträffade. Leveransen och installationen ägde dock rum på Laakso sjukhusets gård, där utrymmet är begränsat och människor rör sig åt många håll. Allt detta beaktades på ett
professionellt sätt”, säger Kiuru.

Den slutliga bedömningen av produkten och helheten kommer att göras först när ”maskinerna är påslagna” och det elektriska utrymmet är i drift i den avsedda användningsmiljön.

”Allt har fungerat perfekt och det har inte funnits några fel. Ett särskilt tack till Nordic Electro Power. Väl omhändertaget som helhet och om vi möter liknande behov kommer vi att höra av oss. För det här projektet kan vi bara vara nöjda”, avslutar Kiuru.

Dela inlägget