Skip to content
Tjänster Industrier Energibolag Förnybar energi Fastigheter Produkter Elstationer Industrier Energibolag Förnybar energi Referenser Jobba hos oss Nyheter Certifieringar Kontakta oss Om NEPower

NEPower har undertecknat ett entreprenadavtal med EPV Alueverkko Oy för att bygga en distributionsstation på Långskogens storindustriområde i Vasa

Energibolag Nyheter

NEPower har den 7 februari 2024 undertecknat ett entreprenadavtal för att bygga en 110 kV-kopplingsstation på det nya stora industriområdet Långskogen i Vasa. Projektet är speciellt eftersom platsen klassificeras som kritisk för en distributionsstation. Det ställer högre krav, både när det gäller planering och byggprocess. De tekniska utmaningarna är betydligt större än i normalt byggande av distributionsnät.

”Projektets fältdesign och specifikation av utrustning började vi jobba med direkt efter att avtalet undertecknades. Nästa steg är att skaffa produkter med lång leveranstid och skapa en tidtabell för genomförande. Markarbetena kommer att påbörjas under sommaren, och målet är att den nya distributionsstationen ska tas i drift hösten 2025”, säger Kari Ritala på NEPower som är huvudplanerare för projektet.

NEPower har gedigen erfarenhet av tekniskt utmanande totalleveranser och företaget är känt för sitt flexibla och kundnära arbetssätt. Båda egenskaperna behövs för att genomföra ett projekt i den här omfattningen med stram tidtabell.

Unik möjlighet att visa sin kompetens i stamnätsprojekt

Förutom de tekniska utmaningarna kommer den nya distributionsstationen i Långskogen att byggas på en synlig plats. Här har NEPower en unik möjlighet att visa upp vilken nivå företaget lirar på, och hur krävande projekt NEPower faktiskt klarar av att hantera. Även om projektet i Långskogen gäller distributionsnät, finns det många likheter med stamnätsprojekt.

”Det har varit hård konkurrens om den här totalleveransen, och vi är glada för att det är just NEPower som har fått beställarens förtroende att genomföra projektet. Vi hoppas att projektet öppnar nya möjligheter för oss att genomföra liknande projekt inom stamnätet. Vi tror också att det finns stor potential för mindre tilläggsentreprenader i området, eftersom många nya aktörer på det stora industriområdet behöver sina egna mottagningsstationer. Vi kommer säkert att ha konkurrenskraftiga erbjudanden till dem”, säger Ritala.

Dela inlägget