Skip to content
Tjänster Industrier Energibolag Förnybar energi Fastigheter Produkter Elstationer Industrier Energibolag Förnybar energi Referenser Jobba hos oss Nyheter Certifieringar Kontakta oss Om NEPower

NEPower levererar 152/33kV station till vindkraftspark

Nyheter

NEPower Sverige har gjort sin hittills största affär och kommer konstruera, leverera och driftsätta ett 33/152kV ställverk till en vindkraftspark i Västerbotten.

I leveransen ingår bland annat en byggnad av NEPowers flexibla koncept e-Hub som inrymmer 33kV ställverk, styr- och skyddsutrustning och separata rum för turbinleverantör och elnätsägaren.

“Att leverera teknikbyggnader är en av de saker vi gör bäst. Det är fantastiskt att vi kan använda byggnadskonceptet e-Hub till allt från små ställverksbyggnader till en nästan 150m² stor byggnad, som i det här fallet. Det här är riktigt roligt och ett kvitto på att det vi har gjort hittills har varit bra”, säger Joakim Sundström som är NEPowers platschef i Skellefteå.

Byggnaden kommer att monteras ihop i Vasa och levereras i separata delar till vindkraftsparken. Det gör att teamet kan testa stora delar av utrustningen redan innan leverans och på så vis minska tiden för både montage och driftsättning.

Samarbete mellan NEPower i Sverige och Finland

Utöver leverans av stationsbyggnad och 152kV ställverk ansvarar NEPower även för konstruktion och driftsättning av hela stationen. Projektet leds och planeras från svenska kontoret medan konstruktion, byggnadsmontage och driftsättning utförs av personal både från Vasa och Skellefteå. 

“En av våra styrkor är just att vi har personal både i Skellefteå och Vasa, det skapar flexibilitet. Jag är säker på att vi kommer att dra nytta av varandras styrkor under projektets gång”, säger Joakim Sundström.

NEPowers verkställande direktör Mika Alatalo konstaterar att företaget i och med den här leveransen har nått ett första mål med etableringen i Skellefteå.

“Det här projektet visar vilken kapacitet vårt team har när vi jobbar tillsammans. Det är ett stort steg framåt för NEPower”, säger Mika Alatalo.

Läs mer om NEPower i Sverige

Dela inlägget