Skip to content
Tjänster Industrier Energibolag Förnybar energi Fastigheter Produkter Elstationer Industrier Energibolag Förnybar energi Referenser Jobba hos oss Nyheter Certifieringar Kontakta oss Om NEPower

Produktutveckling av solenergilösningar pågår i Korsnäs

Förnybar energi Förnybar energi Nyheter

Efterfrågan på solenergi ökar snabbt i Finland, vilket gör att branschen utvecklas i snabb takt och ställer nya krav på företagare. Förra hösten byggde Vasaföretaget Nordic Electro Power Oy i Vasa en solcellspark i Korsnäs, som nu används för utveckling av nya solenergilösningar och produktutveckling.

”Det är en slags pilotanläggning där vi lär oss de bästa lösningarna för att bygga solkraftverk, vi testar till exempel olika stativsystem där. Parken är liten, ungefär en halv hektar, med 606 paneler. De välfungerande lösningarna kan vi sedan skala upp till större parker när vi börjar bygga dem,” säger Matti Autio som är ansvarig huvudkonstruktör för projektet på Nordic Electro Power, även känt som NEPower.

Kunder som är intresserade av att bygga sitt eget solkraftverk har också möjlighet att besöka parken. Där kan kunden se hur solparken fungerar i praktiken, och få en mer konkret bild av den framtida investeringen. När parken var färdigställd tog det inte länge innan första kunden var på besök.

Energi som motsvarar 16 eluppvärmda enbostadshus

Varför byggdes solparken just i Korsnäs? Autio berättar att det var några olika faktorer som påverkade valet av plats. För det första måste den vara relativt nära företagets kontor i Vasa. Dessutom måste både markägaren, grannarna och det lokala elnätsföretaget vara positivt inställda till att kraftverket byggs.

”När det gäller större solparker måste platsen verkligen väljas noga. Elnätet måste ha tillräcklig kapacitet för att ta emot den energi som kraftverket genererar”, säger Autio. Områdets naturvärden och fauna utreds också för att minimera störningar.

Även om solparken främst byggdes för teständamål, producerar dess paneler naturligtvis också energi. Solparken producerar årligen cirka 300 000 kilowattimmar, vilket motsvarar årsförbrukningen av cirka 16 eluppvärmda enbostadshus. Det lokala distributionsnätbolaget köper testparkens producerade energi till börspris.

All energi behöver inte överföras till nätet omedelbart. En del av energin kan lagras i batterier, och en sådan lagring planeras också i Korsnäs. Energilagring gör det möjligt att kompensera för produktionshöjdpunkter. En blåsig dag vet de som följer elpriserna på börsen att elpriset kan sjunka under noll. Det är precis vid sådana tidpunkter som det lönar sig att överföra energin från solpanelerna till batteriet och sälja den till nätet i ett senare skede när annan elproduktion är lägre.

Populariteten ökar trots lägre produktion vintertid

Förnybar energi är hetare än någonsin, och solenergi är en av de snabbast växande sektorerna inom detta område i Finland. Solpaneler är redan en vanlig syn på fastighetstak och i stora solparker längs vägarna. ”För tillfället ökar solenergikapaciteten med cirka 50 procent varje år”, säger Autio. Vi kan konstatera att NEPower lär vara sysselsatt med solenergi även i framtiden.

Många undrar hur Finlands mörka vinter påverkar produktionen av solenergi. Täcks solpanelerna helt av ett intensivt snöfall? ”Årstiden och de nordliga breddgraderna påverkar produktionen kraftigt. Den huvudsakliga produktionen sker mellan mars och september. En klar, solig vinterdag kan ge en trevlig topp i produktionen, men eftersom dygnet har färre timmar med dagsljus så kommer produktionen inte att komma upp till samma nivå som under sommaren”, förklarar Autio. Generellt presterar solpanelerna bättre i svalt än i hett väder.

Panelerna kräver inget vinterunderhåll. ”Snön kan ligga kvar ett tag på panelerna, men när vädret blir mildare smälter den snabbt bort. Panelerna och ställningarna är konstruerade för att tåla belastning av snö och vind i Finland. I stora parker med tiotusentals eller hundratusentals paneler skulle det vara mycket arbetsdrygt att putsa bort snön. Rengöringen ökar dessutom risken för att skada panelerna avsevärt”, säger Autio.

Skicka ett meddelande eller en offertförfrågan till oss!

Jag vill också få erbjudanden på:
Genom att skicka meddelande godkänner du våran privacy policy
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Dela inlägget