Skip to content
Tjänster Industrier Energibolag Förnybar energi Fastigheter Produkter Industrier Energibolag Förnybar energi Referenser Jobba hos oss Nyheter Certifieringar Kontakta oss

110/33 kV substation i Norra Österbotten Finland

Energibolag Energibolag

Installing energy solutions for the future

Nordic Electro Power har varit med och byggt många elstationer runtom i Norden. I det här fallet fick vi möjligheten att utföra primär- och sekundärinstallatioerna på en 110/33kV station som ABB levererade till kund. Samarbetet och kommunikationen med ABB:s projektchef fungerade utmärkt från början till slut, och möjliggjorde ett säkert, snabbt och smidigt utförande. Precis som vi gillar att utföra våra jobb!.

ABB tackar för kostnadseffektiva lösningar

Vi strävar alltid till att jobba så säkert och kostnadseffektivt som möjligt, och på det viset hjälpa våra kunder att bibehålla konkurrenskraften. I det här fallet lyckades vi riktigt bra nå upp till förväntningarna:

”Nordic Electro Power kunde redan i förhandlingsskedet erbjuda olika typer av lösningar. Genom att samarbeta tätt kring projektet och dela våra erfarenheter och kunskaper uppnådde vi betydande inbesparingar, som gjorde oss väldigt kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Nordic Electro Power har också en sund självkänsla – de kommunicerar gärna med kunden och berättar ärligt och utan att skryta vad som har gått bra och dåligt i projektet. På det här viset bygger man förtroende!” -ABB

Även personalens kompetens och arbetsiver fick positiv feedback, vilket är glädjande och ger en glimt av attityden och stämningen i företaget.

”Nordic Electro Power är ett ganska ungt företag, men personalen är kunnig och ansvarstagande. De är väldigt flexibla och tar sig gärna an de utmaningar som krävande projekt medför, i form av förändringar som ofta uppstår under projektets gång.” -ABB

Smidig kommunikation och leverans enligt överenskommelse

Företagets värderingar grundar sig på att alla arbetstagare skall ha rätt och möjlighet att komma med egna ideér, och påverka hur arbetet i praktiken utförs ute på fältet. Det här bidrar för oss till att alla medarbetare är motiverade, tar ansvar och är genuint intresserade av projekten och att utföra ett bra jobb.

”Nordic Electro Powers personal är öppna och samvetsgranna. De utförde installationerna och arbetena väldigt självständigt, men var också alltid i kontakt om det uppstod frågor eller problem. En smidig kommunikation mellan alla inblandade är ett måste om projekten skall kunna utföras på ett säkert och bra sätt, även om det uppstår problem eller behov att ändra på nånting. I det här projektet fungerade kommunikationen mellan Nordic Electro Powers personal och vår projektchef väldigt bra.” -ABB

För oss är det viktigt att utföra jobben kostnadseffektivt, enligt tidtabell och med yrkesstolthet, så att kunden är nöjd med slutresultatet.

”Det var väldigt smidigt och enkelt att samarbeta med Nordic Electro Power. Arbetena utfördes enligt överenskommelse och inom utsatt tid. Vi kan varmt Nordic Electro Power!” -ABB

Dela inlägget