Skip to content
Tjänster Industrier Energibolag Förnybar energi Fastigheter Produkter Elstationer Industrier Energibolag Förnybar energi Referenser Jobba hos oss Nyheter Certifieringar Kontakta oss Om NEPower

The Port of Vaasa, laddstation för fartyg

Förnybar energi Förnybar energi Industrier Industrier

NEPower har designat och byggt laddstationer för elektrifierade fartyg i Vasa hamn. Projektet är relaterat till det nya hybridfartyget Aurora Botnia som kommer att lägga sin hemmahamn i Vasa med visionen att vara den mest miljövänliga färjan i världen. Infrastrukturen runt fartyget har också tagits till en mer miljövänlig riktning.

Beställare av laddstationerna är Vasa stad. NEPower valdes att vara partner i design och byggande av laddstationerna genom en offentlig upphandling.

– Under vår köpprocess för att hitta en lämplig partner för det här projektet hade vi vissa kriterier gällande kvalitet och kunnande. NEPower matchade alla förutsättningar vi hade och efter det var det priset som var avgörande, berättar Jan-Ove Ingo, byggnadschef för Vasa stad.

Lämpligt, enkelt och flexibelt arbetssätt

NEPower får positiv feedback av att det har gått på ett korrekt och smidigt sätt under hela projektets gång. Tack vare öppen diskussion har man snabbt kommit till ett ömsesidigt beslut även i situationer då det funnits olika åsikter i luften.

– Vi har ett tiotal olika projekt som alla är beroende av varandra. Det är därför det är viktigt att hitta partners som NEPower, som är lätta och flexibla att arbeta med, utan onödigt krångel, säger Ingo.

Projektet med laddstationerna ska avslutas i full kapacitet under hösten 2021 då stationerna kommer att återinstalleras på den nya kajen. Kunden har varit nöjd med samarbetet och resultatet av NEPowers arbete.

– Det som har utlovats har hållits: vi har fått precis vad vi har beställt, säger Ingo.

Elektrifiering kommer att bli vanligare i hamnar och industrier under de kommande åren.

Under de senaste åren har elbilar tagit ett steg mot framtiden när det gäller personbilar. Under de kommande åren kommer elektrifierade lösningar att bli allt vanligare även i hamnar och industrisektorn. När tunga fordon elektrifieras kan de miljöskadliga utsläppen minska avsevärt, vilket gör det möjligt att skapa även nollutsläppsfordon.

Elektrifierade lösningar kan utformas för behoven i alla typer av industriella miljöer som inkluderar transportmaskiner. NEPower har ett starkt uppdrag att vara med och bygga nya möjligheter att ersätta gamla, fossila bränslen till mer moderna och miljövänliga alternativ.

Dela inlägget