Skip to content
Tjänster Industrier Energibolag Förnybar energi Fastigheter Produkter Elstationer Industrier Energibolag Förnybar energi Referenser Jobba hos oss Nyheter Certifieringar Kontakta oss Om NEPower

Teknikhus för eldriven hamnkran

Industrier Nyheter

Den helelektriska kranen vid hamnen Port of Skellefteå var en av världens första när den togs i bruk i februari 2022. För att säkra en tillräcklig elförsörjning till kranen behövdes ett nytt ställverk. Det levererades snabbt av NEPower som också utförde installationen, utan att störa den livliga hamnverksamheten.

Skellefteå kommun har gjort stora investeringar i hamnområdet de senaste åren. Hamnen har blivit större och djupare och ny teknologi har installerats, bland annat en elbatteridriven kran av typen Gottwald 6507 som kan hantera tung last. Den har också stor räckvidd vilket gör att den når över de stora fartygens bredd.

“Vi behövde en uttagskapacitet på 10,4 kilovolt till kranen och därför blev det aktuellt att förnya det gamla ställverket från 1972. Det var så gammalt att det skulle ha blivit svårt att hitta reservdelar ifall vi skulle ha råkat ut för problem. Det var för riskabelt att köra kranen med det gamla ställverket”, säger Clas Eriksson som var teknisk hamnchef i Skellefteå fram till november 2022.

Färdig lösning på kort tid

Skellefteå kommun övervägde några alternativ men valde att beställa teknikhuset från NEPower. Företaget kunde erbjuda en paketlösning med modulbygge, teknik och installation. Dessutom kunde NEPower lova en kort leveranstid på fem månader. Kranen levererades i november 2021 och teknikhuset i slutet av mars 2022.

“Medan NEPower byggde teknikhuset i Finland kunde vi förbereda plintgrunden intill det gamla ställverket på kajen. När teknikhuset sedan levererades var det bara att dra ut kraftkabeln från det gamla ställverket och koppla den till det nya teknikhuset. Nästan som att plugga in kontakten till en hushållsapparat”, säger Eriksson.

En stor fördel med teknikhuset är att det inte krävs något längre driftstopp när det ska installeras. Allt kan förberedas på förhand, vilket gör installationsprocessen kort och smidig.

“Installationsarbetet på kajen gick väldigt smidigt eftersom NEPower var flexibla med sina tidtabeller. På det sättet kunde vi undvika störningar i hamnverksamheten. Samarbetet med NEPower fungerade bra under hela processen.”

Bra utrustning för pengarna

För att vara ett ställverk är det nya teknikhuset riktigt stiligt där det står i sin mörkgråa kostym ute på kajen. Clas Eriksson konstaterar att det smälter in i omgivningen.

“Vi var förvånade över kvaliteten på den tekniska utrustningen, den var hög med tanke på priset. Elektrikerna konstaterade att det var bra grejer och att det var enkelt att utföra servicearbeten. Högspänningsdelen var tydligt utmärkt så vi såg vilka ledningar som vi inte skulle röra. Det var också bra att vi inte behövde koppla bort hela ställverket för att kunna utföra service, det räckte med en del.”

Redo för en elektrifierad framtid

Tack vare teknikhuset har Port of Skellefteå gjort sig redo för elektrifierade lösningar inom sjöfarten. De kommer att bli vanligare i både hamnar och industrisektorn framöver, och i Skellefteå hamn finns redan planer på en till eldriven kran.

“Vi har ett till fack för en ny uttagsstation så vi kan dra ut en slinga för ytterligare en kran. Tanken är nog att vi på sikt ska kunna erbjuda landström åt lastfartyg via en laddstation, men vi är inte där ännu. Moderna passagerarfärjor har standardiserade uttag men det finns inte ännu någon internationell standard för elanslutningar till lastfartyg.”

Dela inlägget