Skip to content
Tjänster Industrier Energibolag Förnybar energi Fastigheter Produkter Elstationer Industrier Energibolag Förnybar energi Referenser Jobba hos oss Nyheter Certifieringar Kontakta oss Om NEPower

Fastigheter

Elinstallationer och teknik för fastigheter är en betydande del av de tjänster som NEPower tillhandahåller. Vi utför olika typer av elentreprenader inom fastighetsteknikområdet, från mindre installationer som underleverantör till helhetsentreprenader som huvudentreprenör. Våra tjänster inkluderar design, installation och implementering av eltekniska lösningar för alla system.

Elteknik för fastigheter är en betydande del av de tjänster som Nordic Electro Power tillhandahåller. Vi utför olika typer av elentreprenader inom fastighetsteknikområdet, från servicearbeten till helhetsentreprenader som huvudentreprenör.

Våra tjänster inkluderar design, installation och implementering av eltekniska lösningar för alla system. Bland våra kunder finns konstruktörer, byggföretag och offentliga företag.

Vi är inte bundna till några tillverkare, vilket innebär att vi alltid kan hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för våra kunder – med tanke på tidigare installation och med hänsyn även till utgifter från daglig användning och underhåll samt framtida behov.

– med tanke på tidigare installation och med hänsyn även till utgifter från daglig användning och underhåll samt framtida behov.

Vi erbjuder ett färdigt koncept för elektriska utrymmen med hållbara lösningar. Vår styrka är att ge våra kunder en fullserviceleverans från konstruktion till installation och driftsättning till underhåll. Detta gör att våra kunder kan njuta av en kostnadseffektiv byggprocess och bibehålla en hög beläggningsgrad i dagligt bruk.

KONSTRUKTION OCH DRIFTSÄTTNING

Vi har tjugo års erfarenhet av konstruktion och driftsättningar, design av transformatorstationer från renoveringsplatser till nybyggnation. Vi utför även skyddsreläkonfigurationer och tester för reläer samt gör idrifttagning för alla typer av applikationer, från industriella elcentraler till kompletta transformatorstationer.

Det vi bygger underhåller vi också.

Vi tillhandahåller alla installationer och underhållstjänster, servicekontroll, underhåll för energiöverföringsbyggnader och ökad energieffektivitet genom återvinning. Vårt mål är att ge kundorienterad service och skapa en säker miljö ekologiskt.

Våra underhållstjänster inkluderar till exempel:

 • årligt elunderhåll av anläggningar
 • elunderhåll för industriella behov
 • underhåll av transformatorer
 • ställverks- och elcentralsunderhåll
 • besiktningar för säkerhetsbelysning, brandlarm och rökröjningssystem
 • besiktning och dokumentation av tilläggs-, ändrings- och reparationsarbeten för elektrisk utrustning
 • utbildning och handledning för slutkundsanvändare

LADDSTATIONER:

Vi levererar elektriska laddsystem i alla storlekar i hela Norden. I vår fullserviceleverans ingår en kartläggning av behov och vad som redan finns på plats relaterat till elleveranssystemet. Därefter tar vår ingenjörsavdelning över och gör en layout för systemet. Vi tar alltid hänsyn till framtida utvecklingar i våra designer för att göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder att hänga med i framtida uppdateringar.

När konstruktionerna är gjorda påbörjar vi vårt installations- och driftsättningsarbete som omfattar alla nödvändiga bygg- och anläggningsarbeten. När din laddstation är ansluten och användbar erbjuder vi underhållstjänster som ser till att din stations tillgänglighet förblir så hög som möjligt.

Våra typiska leveranser för fastigheter är:

 • enstaka laddpunkter för hybrid- eller elbilar
 • bostadsbolags laddstationer utanför eller i parkeringshus
 • större laddstationsenheter för bensinstationer
 • lösningar för laddning av elcyklar och skotrar
 • landström och laddstationer för sjötrafik
 • skräddarsydda lösningar som kombinerar solenergi till laddstationer
 • energilagringslösningar

SOLKRAFTSLÖSNINGAR:

Vi erbjuder kompakta sekundära kraftverk för sol- och vindkraftstillämpningar:

 • standardkraftverk
 • invertertransformation
 • solkraftverk
 • allt elarbete som krävs för sol- och vindkraftverk

Våra solenergilösningar kan kopplas till våra laddstationer för att ge ett hållbart elval. Kunder som använder våra lösningar för förnybar energi inkluderar:

 • elbolag som arbetar på större kraftverk
 • industribyggnader
 • bostadsbolag
 • stora fastigheter och industrifastigheter
 • hamnar och småbåtshamnar
 • grönsaksgårdar och växthus
 • investerare och privata företag som bygger kraftverk

“DB Schenkers nya logistikcenter skapar en bra bas för att expandera och effektivisera sin befintliga verksamhet. Det är fantastiskt att vara med och bygga våra kunders framtid!”

Mika Alatalo – CEO, NEPower

DB Schenker logistikcenter

NEPower var entreprenören för allt elarbete för DB Schenkers nya logistikcenter.

Vi stod för allt elarbete som behövdes för projektet från planering till installationer och provning.

DB Schenkers nya logistikcenter har en total yta på 18 560 m2, varav 15 000 m2 är uppvärmd yta för terminaldrift och kontor. Resten är ouppvärmt utrymme för utomhusförvaring.

Varför ska du välja NEPower?

När du väljer att installera din elektriska framtid tillsammans med oss ​​ger vi ett löfte till dig. Detta löfte tillsammans med våra värderingar finns i allt vi gör.

Vi får saker gjorda professionellt

Vårt jobb är att hjälpa dig uppnå dina mål med de bästa installationslösningarna och skickliga proffs. Vi hjälper dig att få saker gjorda på rätt sätt och snabbt, med professionalism och efter bästa installationspraxis. Vi kan själva utföra alla tjänster från design till projektledning och installation till driftsättning åt dig.

Vi möjliggör framtida affärsframgångar

Vi möjliggör framtida affärsframgångar, introduktion av förnybar energi och framväxten av smarta elnät genom högkvalitativt och flexibelt elinstallationsarbete. Hur din elektriska framtid än ser ut kan vi hjälpa till att få det att hända. Vi engagerar oss för din framgång genom att vara lättillgängliga och reagera snabbt på förändringar när det behövs.

Människor är viktiga för oss

Vi, grundarna av Nordic Electro Power, är redan andra eller tredje generationens elektriker. Vi vet att människor betyder något och sätter säkerheten främst. Vi prioriterar våra kunders och teammedlemmars välbefinnande eftersom vi vet att det är en av nyckelpunkterna för att hjälpa oss alla att lyckas tillsammans. Vi har erfarenhet av olika typer av kunder och kulturer, vilket gör kommunikationen enkel och effektiv.

Fokus på framtiden

Den elektriska framtiden är här. Vi är ett modernt företag med våra ögon aktivt på framtiden. Vi vill vara en del av en större förändring genom att hjälpa våra kunder installera sin elektriska framtid med de bästa lösningarna på marknaden. Våra styrkor är flexibilitet och ett entreprenörstänkande. Vi arbetar alltid flexibelt efter våra kunders behov.

Intresserad av att höra mer?

Kontakta oss!

Joakim Sundström
Platschef · Skellefteå

Nyheter & referenser

DB Schenker logistikterminal & skolbyggnad i Kauhava, Finland
12.9.2022 CASE: Gemensamt sjukhus för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt